Plynové pružiny, tlačné plynové pružiny

Ak chceme vysvetliť jednoducho, čo vlastne plynová pružina je, môžeme povedať, že sa niekedy nazýva plynový tlmič. Vykonáva tlačný pohyb presne ako bežná tlačná pružina, no má tlmiace vlastnosti. Plynové pružiny sa bežne používajú všade tam, kde je potrebné zabezpečiť kontrolované otváranie a zatváranie súčastí, predovšetkým bočníc prívesov, poklopov a kapôt na autách, člnoch, prívesoch, karavanoch, strojoch a poľnohospodárskych strojoch. Uľahčujú používanie týchto rôznych zariadení a zároveň umožňujú dosiahnuť plynulejší a účinnejší chod stroja.

Široká oblasť využitia

Plynové pružiny majú veľmi široké uplatnenie. Popri spôsoboch použitia spomenutých vyššie sa využívajú aj v zdravotníckom vybavení, nábytkárskom priemysle, klapkách vetrania, ako aj v rôznych typoch spotrebičov, elektrickom vybavení a častiach strojov. Zoznam je veľmi dlhý a zahŕňa všetky typy priemyselných odvetví. Skúsenosť ukázala, že plynové pružiny sú veľmi užitočné a dokážu ušetriť veľa práce.

Ďalšie účely

Medzi ďalšie oblasti využitia patrí ručné zdvíhanie veľmi ťažkých dielov za pomoci plynovej pružiny, resp. plynového tlmiča, ako sa tieto zariadenia občas nazývajú. Ak sa chcete dozvedieť viac alebo potrebujete doplňujúce informácie, dajte nám vedieť.

Veľký potenciál plynovej pružiny

Potenciálne spôsoby využitia plynovej pružiny sú mnohoraké. Sú to práve vaše inovácie a nápady, ktoré v kombinácii s plynovou pružinou dokážu vytvoriť funkčné produkty. Jedinú hranicu tvorí vaša predstavivosť.

Technické informácie

Plynovú pružinu tvorí puzdro piesta, piestnica, piest a tesnenia. Je naplnená dusíkom pod vysokým tlakom, ktorý generuje protichodnú silu až do 2 500 N. Dusík je inertný plyn, čo znamená, že nehorí, nevybuchuje a nie je toxický. Popri dusíku sa v plynovej pružine nachádza aj malé množstvo oleja. Olej zaisťuje optimálne mazanie a zároveň aj hydraulické tlmenie pružiny na konci zdvihu.

Plynové pružiny sú bezúdržbové. Piestnica sa nesmie mazať mazacím tukom ani olejom. Piestnica sa nesmie lakovať a treba ju chrániť pred nárazmi.

Plynové pružiny od spoločnosti Valeryd sa dajú používať v teplotách od -35 stupňov Celzia do +90 stupňov Celzia. Plynové pružiny sa nesmú prehrievať ani vystavovať otvoreným plameňom.